Ecosystem Solution

DJI ENTERPRISE

ต่อยอดการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีของโดรน โดรนสำรวจ โดรนลาดตระเวน โดรนกู้ภัย โดรนทำแผนที่ โดรนเพื่องานรังวัดที่ดิน โดรนถ่ายภาพตรวจจับความร้อน โดรนตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม

Carport System
ระบบที่จอดรถ
Floating System
ระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ
Rooftop System
ระบบโซลาร์เซลล์หลังคา
SolarFarm
ฟาร์มโซลาร์เซลล์
การสำรวจ ทำแผนที่ สร้างแบบจำลอง และงานตรวจสอบ

ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลด้วยโดรนและซอฟต์แวร์

ลดต้นทุน

ประหยัดค่าอุปกรณ์ ค่าแรงประหยัดเวลาด้วยการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยโดรนและซอฟต์แวร์

สินค้าที่ได้มาตรฐาน

รับส่งข้อมูลด้วยความแม่นยำ เพื่อสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น DSM, DOM และ 3D โมเดลด้วยโดรนและซอฟต์แวร์

สำรวจที่ดิน

โดรนสามารถรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และระบุตำแหน่งด้วยความแม่นยำ ในขณะที่ซอฟต์แวร์จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน

การวางผังเมือง

โดรนสามารถสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D ที่แม่นยำ ผสานเข้ากับระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง

โดรนสามารถบินสำรวจโครงสร้างของไซต์งาน เพื่อสร้างและรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ให้กับโครงการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบจนถึงการส่งมอบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดรนสามารถบินสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และมีความละเอียดได้ จัดทำข้อมูลแผนที่ แบบจำลองที่แม่นยำ ด้วยการวัดและส่งข้อมูลจากระยะไกล

โครงข่ายไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า และโซล่าเซลล์

ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินด้วยข้อมูลเชิงลึกทางอากาศระหว่างการบินสำรวจ และสามารถระบุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุน

ดำเนินการบินสำรวจ พร้อมตรวจสอบทรัพย์สินสำคัญที่กำลังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยโดรน ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาทรัพย์สินเหล่านั้น

ความปลอดภัยสูงสุด

ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากอันตราย หรือในจุดที่เข้าถึงยาก โดยใช้โดรนเพื่อเข้าใกล้ทรัพย์สิน และระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การวางแผนและออกแบบการก่อสร้าง

โดรนสามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D ที่แม่นยำ ในการสำรวจพื้นที่ทางอากาศ เพื่อปรับปรุง วางแผน ใช้ข้อมูลประกอบการออกแบบและก่อสร้าง

การจัดการการก่อสร้าง

โดรนสามารถช่วยจัดการในทุกขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง เพื่อติดตามความคืบหน้า ลดความเสี่ยง รักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร

การจัดการโครงข่ายไฟฟ้า

โดรนสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดและแม่นยำในทุกส่วนของโครงข่ายไฟฟ้าทำให้การตรวจสอบ และซ่อมแซมได้ทันท่วงที และลดเวลาของการหยุดทำงานลง

การจัดการการผลิตไฟฟ้า

โดรนสามารถให้ข้อมูลภาพความร้อนที่ถ่ายด้วยกล้องของโดรนถ่ายภาพตรวจจับความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสภาพของโรงผลิตไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) ทำให้สามารถลดความเสี่ยง ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจัดการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดการทำงาน

ก๊าซ และน้ำมัน สำรวจการผลิตและโรงกลั่น

ลดความเสี่ยง

เพิ่มความปลอดภัย ให้กับบุคลากรจากไซต์งาน และวัสดุที่เป็นอันตรายในขณะที่จัดการกับทรัพย์สิน ระบุปัญหาได้ได้อย่างรวดเร็ว

เวลาทำงานสูงสุด

ให้การทำงานดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โดรนบินสำรวจและตรวจสอบจุดสำคัญด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้

ได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและสามารถระบุความผิดปกติของสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการทำงานอัตโนมัติที่ทำซ้ำได้

การจัดการการผลิตและโรงกลั่น

โดรนสามารถบินทำแผนที่ และตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่ต้องหยุดการทำงานหรือกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากร

การจัดการความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซ

โดรนช่วยตรวจสอบและจัดการท่อส่งก๊าซที่มีความยาว ซึ่งกระจายไปทั่วพื้นที่ต่างๆ ระบุการรั่วไหลหรือความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ บันทึกความเสียหาย พร้อมสร้างแบบจำลองที่แม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมแซม

การจัดการสำรวจและก่อสร้าง

โดรนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ วางแผนและออกแบบการก่อสร้างไปจนถึงการดำเนินการพร้อมการตรวจสอบความคืบหน้า

ความปลอดภัยสาธารณะ ดับเพลิง หน่วยกู้ภัย การช่วยเหลือโดยตรงในจุดที่จำเป็นที่สุด

การตอบสนองที่ทันท่วงที

ตอบสนองต่อภารกิจที่เร่งด่วน หรือภารกิจที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความแม่นยำในการปฏิบัติงาน ระบุตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

การตอบสนองที่ประสานกัน

ประสานข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรงในขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริง หรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

ลดความเสี่ยง

เพิ่มความปลอดภัย ให้กับบุคลากรจากอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจ ลดการคาดเดา เพื่อการดำเนินการด้วยความมั่นใจ ในทุกเหตุการณ์

ภารกิจดับเพลิง

โดรนสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกทางอากาศแบบเรียลไทม์กับนักผจญเพลิง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลครบถ้วนเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้คนและทรัพย์สินสูงสุด

การบังคับใช้กฎหมาย

โดรนกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทำให้รับรู้สถานการณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจแบบเรียลไทม์ การตอบสนองที่รวดเร็ว ส่งผลต่อการตัดสินใจได้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยกู้ภัย

เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉินสามารถค้นหา ระบุเป้าหมาย ระบุตำแหน่งบุคคลที่สูญหายหรือผู้เผชิญเหตุและกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสแกนพื้นที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วยกล้องของโดรนถ่ายภาพตรวจจับความร้อนที่มีความละเอียดสูง

DRONE ENTERPRISE PRODUCTS
ตัวแทนจัดจำหน่ายโดรนอย่างเป็นทางการ Multirotor, VTOL
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน รุ่นเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน ความคล่องตัวในการใช้งานสูง
DJI Mavic 3T
Drone Thermal
โดรนสำหรับการตรวจสอบความร้อน
DJI Mavic 3E
Drone Mapping and Survey
โดรนสำหรับการสำรวจและทำแผนที่
Drone Thermal
โดรนสำหรับการตรวจสอบความร้อน
Solar Inspection

การตรวจสอบความร้อนระบบผลิต พลังงานโซลาร์เซลล์ด้วยโดรน

  • Solar Farm

  • Solar Rooftop

  • Solar Floating

  • Solar Carpot

CONSULTING AND AFTER SALE SERVICE

เรายินดีให้คำปรึกษาการนำโดรนไปใช้งานทุกรูปแบบ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร อบรมสอนใช้งานและการลงทะเบียนโดรน

Applications & Solution

เทคโนโลยีในการสำรวจและทำแผนที่ในปัจจุบัน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสำรวจที่แตกต่างจากเดิม ทั้งการสำรวจโดยใช้เทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม GNSS และการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Arial Photogrammetry) มีขนาดกะทัดรัดและไม่แพง แต่มีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพ การประยุกต์ใช้ UAV ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้ การประมวลผลภาพยังให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงอีกด้วย สามารถพัฒนาต่อยอดในการจัดเตรียมข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้อีกด้วย ใช้กับงานวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นๆ อย่างกว้างขวาง

Full Software Suite
ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา DRONE SOLUTION
เรามุ่งเน้นด้านการบริการด้วยเทคโนโลยีโดรนที่ทันสมัยพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ในการดูแลทุกความต้องการของลูกค้า
Service Solution
ลูกค้าของเรา
Drone Solution In Numbers
EMPLOYEES
0 +
CORE TEAMS
0
EXPERIENCE
0 +
CLIENTS
0 +
ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า ทดสอบการใช้งานโดรน
Form Enterprise
DJI Enterprise

สนใจสินค้าหรือทดลอง Demo สามารถติดต่อทางเราได้เลย