THERMOGRAPY

โดรนสำหรับการตรวจสอบความร้อนเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวัดอุณหภูมิที่ต่างๆ โดรนชนิดนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายในการตรวจสอบความร้อน เช่นการตรวจสอบสถานที่เผาไหม้ การตรวจสอบอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม หรือการตรวจวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรม ด้วยความความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โดรนสำหรับการตรวจสอบความร้อนจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

DJI Mavic 3T
Drone Thermal
โดรนสำหรับการตรวจสอบความร้อน
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน รุ่นเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน ความคล่องตัวในการใช้งานสูง

Solar Inspection

การตรวจสอบความร้อนระบบผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์ด้วยโดรน

          การใช้โดรนในการตรวจสอบความร้อนในระบบผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของระบบ โดรนสามารถกำหนดเส้นทางบินที่เหมาะสมสำหรับการสแกน Solar บันทึกข้อมูลอินฟราเรด วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความร้อนของโซลาร์เซลล์สร้างรายงานที่รวมข้อมูลการตรวจสอบความร้อน เพื่อวางแผนการบำรุงรักษา นอกจากนี้ การใช้โดรนยังช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของมนุษย์โดยสามารถตรวจสอบในบริเวณที่ยากลำบากและอันตรายได้โดยไม่ต้องส่งผู้คนเข้าไปในบริเวณนั้นๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบโดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยลงอย่างมาก ทำให้เป็นการเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่มีการใช้งานระบบผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์อยู่ในปัจจุบัน

Solar Farm

การใช้โดรนในการตรวจสอบสถานะของโซล่าฟาร์มกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีนี้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการตรวจสอบมากกว่าวิธีแบบดั้งเดิมค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพในอนาคตมากยิ่งขึ้น

Solar Rooftop

การติดตั้ง Solar Rooftop ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดี และสามารถตรวจสอบความร้อนด้วยการใช้โดรนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโซลาร์เซลล์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการตรวจสอบความเสียหายหรือความผิดปกติของโซลาร์เซลล์ ทำให้การดูแลรักษา Solar Rooftop มีประสิทธิภาพและมั่นคง ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

Solar Floating

ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดรนมีความสามารถในการช่วยเหลือการทำงานสามารถช่วยในการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความร้อนของพื้นผิวที่ใกล้เคียงกับน้ำ เช่น Solar Floating ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้โดรนในการตรวจสอบความร้อนของแพลตฟอร์มผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่บนน้ำ จึงเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเหลือในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Solar Carpot

การใช้โดรนเพื่อตรวจสอบความร้อนระบบ Solar Carport ได้อย่างถูกต้องและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Solar Carport ของตนเองด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน

Public Safety

การตรวจสอบความร้อนระบบผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์ด้วยโดรน

          การใช้โดรนเพื่อตรวจสอบความร้อนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อาคาร, โรงงาน, โครงการก่อสร้าง และอื่น ๆ โดรนสามารถส่งสัญญาณความร้อนจากจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบได้ ช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบความร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติของโดรนทำให้การตรวจสอบความร้อนเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยสามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงหรือตรวจสอบได้ยาก โดยเทคโนโลยีนี้มีการนำไปใช้งานจริงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

การตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง

การใช้โดรนในการตรวจสอบสถานะของโซล่าฟาร์มกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีนี้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการตรวจสอบมากกว่าวิธีแบบดั้งเดิมค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพในอนาคตมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบความร้อนเสาไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อต้องการตรวจสอบเสาไฟฟ้าแรงสูง การใช้โดรนถ่ายภาพความร้อนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น โดรนสามารถบินไปตรวจสอบเสาไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องการคนขึ้นไปตรวจ เมื่อโดรนบินไปยังเสาไฟฟ้าแรงสูง โดรนจะถ่ายภาพความร้อนของเสาไฟฟ้าและส่งข้อมูลกลับมายังคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ความเสียหายหรือตำแหน่งที่มีข้อผิดพลาดของเสาไฟฟ้าแรงสูงได้ การใช้โดรนถ่ายภาพความร้อนเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยในการลดต้นทุนการตรวจสอบเสาไฟฟ้าแรงสูงได้อีกด้วย

การตรวจสอบความร้อนระบบท่อ

การตรวจสอบระบบท่อเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าระบบท่อทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดเวลา การใช้โดรนถ่ายภาพความร้อนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบระบบท่อ โดรนที่ใช้วิจัยระบบท่อทั้งภายในและภายนอก ด้วยการถ่ายภาพความร้อนจะช่วยให้ช่างรับรู้ถึงปัญหาและช่วยแก้ไขในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม

โดรนถ่ายภาพความร้อนสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของพื้นที่และตรวจสอบสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการกระจายความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในพื้นที่ได้ด้วย เป็นทางเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ในปัจจุบัน

ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า ทดสอบการใช้งานโดรน
Form Enterprise
DJI Enterprise

สนใจสินค้าหรือทดลอง Demo สามารถติดต่อทางเราได้เลย

Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
สินค้า
รายการที่สนใจ
0 items ตะกร้าสินค้า
บัญชีผู้ใช้งาน