10 เทคนิค ใช้งาน DJI GO/DJI GO 4 App ให้คุ้มค่าชาร์จแบต!!

แบตเตอรี่ถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดรน เนื่องจากปริมาณแบตเตอรี่ของโดรนนั้นมีจำกัด ทำให้คุณมีเวลาในการบันทึกภาพ...

Continue reading