SERVICES PLUS+

ขยายเวลารับประกันสินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์ DJI ทุกชิ้นจะมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดเวลา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน  ซึ่งลูกค้าสามารถขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มอีก 1 เท่า สูงสุด 24 เดือน โดยการซื้อแผน Service Plus+  พร้อมสิทธิพิเศษความช่วยเหลือด้านบริการที่ดีที่สุด จาก DJI 13 Store

บินอุ่นใจนาน 2 ปี เมื่อซื้อโดรนกับ พร้อมแผน Service Plus+
โดรน DJI มาพร้อมกับการรับประกันสินค้าแบบจำกัดเวลา ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายจากการผลิต เป็นเวลานานสูงสุด 1 ปี และสามารถขยายเวลาการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น 1 เท่า สูงสุด 2 ปี พร้อมฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานได้ โดยซื้อแผน Service Plus+ สำหรับโดรนแต่ละรุ่น รับส่วนลด 50% สำหรับลูกค้า DJI 13 Store เท่านั้น

ฟรี! ตลอดอายุการใช้งาน

ฟรี! บริการให้คำปรึกษาและสอนการใช้งานแบบตัวต่อตัว

ฟรี! สนามฝึกซ่อมและเวิร์กชอปการบิน ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการใช้งาน

ฟรี! ค่าตรวจเช็คสภาพและค่าแรงงานซ่อมโดยช่างเทคนิคพิเศษ ของ DJI 13 Store

สิทธิพิเศษ! ในการติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญและช่างผู้ดำเนินงานซ่อม โดรนของคุณ ผ่านทางแชท วีดีโอคอล หรือโทรศัพท์

 

บินอุ่นใจ ขยายเวลารับประกันเพิ่ม 1 เท่า

รับประกันเพิ่มจากปกติ 1 ปี เป็น 2 ปี

• Main Controller (แผงควบคุมหลัก เมนบอร์ด)

• Vision Positioning System (ระบบเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่ง)

• Remote Controller (รีโมทคอนโทรล)

• Gimbal and Camera (กิมบอลและกล้อง)

• Propulsion System (ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ไม่รวมใบพัด)

รับประกันเพิ่มจากปกติ 6 เดือน เป็น 1 ปี

• Battery (แบตเตอรี่ 3 ก้อน)

• Battery Charger (แท่นชาร์จแบตเตอรี่)

บริการยืมโดรน
ใช้งานระหว่างรอซ่อม

บริการยืมโดรนใช้ ฟรี! ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าการซ่อมโดรน เสร็จสิ้นและส่งกลับถึงมือคุณ

• ติดต่อขอรับโดรนสำหรับยืมใช้งานระหว่างซ่อมก่อนล่วงหน้า 3 วัน

• สามารถยืมโดรนใช้งานติดต่อกันนานสูงสุด 7 วันต่อการยืม 1 ครั้ง

• ยืมฟรี! ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

วิธีซื้อ Service Plus+

1. ซื้อ Service Plus+ พร้อม โดรนเครื่องใหม่

2. ซื้อภายใน 90 วัน นับจากวันที่คุณซื้อโดรน

• จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสินค้าและหลักฐานยืนยันการซื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการได้ทันทีทางโทรศัพท์ : 065-694-6155

หรือติดต่อแชทผ่านทาง Line@ ID : @dji13store

การรับประกัน

1. การรับประกันสินค้า จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและเป็นความเสียหายที่เกิดขื้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ไม่รวมการสูญหาย

2. สินค้าที่ได้รับความเสียหายดังที่กล่าวข้างต้น จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ขี้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

3. ลูกค้าต้องมี Flight Records ในการตรวจสอบความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงถอดแยกชิ้นส่วนหรือการเปิดตัวเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. ความเสียหายจากน้ำหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำหรือคู่มืออย่างเป็นทางการ

3. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงวงจร ที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. ความเสียหายที่เกิดจากการบินที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยตนเอง

5. ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานในสภาพอากาศเลวร้าย หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ลมแรง ฝนตก พายุ หรือ สัตว์

6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลของคุณโดยผลิตภัณฑ์

7. ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีฉลากระบุ มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบฉลากออก ที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ตรงตามข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ

8. ตามเงื่อนไขอื่นๆที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด