DJI PILOT 2 ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติ ของโดรน ENTERPRISE

ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติด้วยโปรแกรม DJI PILOT 2

โปรแกรม DJI Pilot 2 สามารถวางแผนและกำหนดเส้นทางการบินของโดรน DJI Enterprise รวมถึงระยะทาง ความเร็วและระดับความสูงที่ต้องการ ช่วยให้โดรนบินตามเส้นทางการบินที่กำหนดโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องควบคุมโดรนด้วยตัวเองตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการบิน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกและเก็บข้อมูลเส้นทางการบินที่กำหนดไว้ เพื่อใช้งานในครั้งถัดไปเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ

รูปแบบการวางแผนการบินอัตโนมัติ

DJI PILOT 2 ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติ ของโดรน ENTERPRISE-02

ฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางการบินอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ ภายในระบบควบคุมการบินของโดรนที่ครอบคลุมการทำงานในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การสำรวจภูมิประเทศทางอากาศ การสำรวจเส้นทาง การทำแผนที่ 2 มิติและ 3 มิติ ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของพื้นที่การทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกและช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การกำหนดค่าพารามิเตอร์แผนการบิน

DJI PILOT 2 ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติ ของโดรน ENTERPRISE-03

การกำหนดค่าพารามิเตอร์แผนการบินอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการทำงานการสำรวจและทำแผนที่โดยการกำหนดเส้นทางการบินที่ครอบคลุมพื้นที่การทำงาน ระยะความสูงและความเร็วที่เหมาะสม ตั้งค่าการทับซ้อนของภาพ Overlap และตั้งค่าระยะห่างของพิกเซลในภาพถ่ายกับพื้นที่จริง GSD เพื่อความแม่นยำและความละเอียดของผลลัพธ์ในการสำรวจและการทำแผนที่

การวิเคราห์ข้อมูลแผนการบิน

DJI PILOT 2 ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติ ของโดรน ENTERPRISE-04

การประเมิณผลแผนการบินอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานการรับรู้ถึงผลรวมการทำงานอย่างรวดเร็ว ระบบจะทำการประเมิณผลข้อมูลโดยรวม จากการกำหนดพื่นที่และกำหนดพารามิเตอร์การบิน ระยะทางและขนาดของพื้นที่การทำงาน ระยะเวลาในการบิน จำนวนรูปภาพที่บันทึกและข้อมูลระยะห่างของพิกเซลในภาพถ่ายกับพื้นที่จริง

การบันทึกข้อมูลแผนการบิน

DJI PILOT 2 ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติ ของโดรน ENTERPRISE-05

ระบบสามารถบันทึกและเก็บข้อมูลเส้นทางการบินที่วางแผนไว้ หากต้องการใช้งานในพื้นที่เดิมครั้งถัดไป สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางและพารามิเตอร์ของโดรนตามสถานการณ์หรือตามความต้องการและยังสามารถนำเข้าไฟล์แผนการบิน KML / KMZ จากภายนอกได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการของผู้ใช้งาน


โดรนสำรวจไซต์งาน ทำแผนที่ ถ่ายภาพตรวจจับความร้อน ปี 2023

DJI Mavic 3 Enterprise (DJI Mavic 3E)

DJI-Mavic-3-Enterprise-Read-More

DJI Mavic 3 Thermal (DJI Mavic 3T)

DJI-Mavic-3-Thermal-Read-More

DJI Matrice 30

Matrice-30-Read-More

DJI Matrice 30T

Matrice-30T-Read-More

DJI Matrice 350 RTK

Matrice-350-RTK-Read-More


สอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา ได้ที่

Line ID :: @dji13store