DJI PILOT 2 ระบบวางแผนเส้นทางการบินอัตโนมัติ ของโดรน ENTERPRISE

ระบบสามารถวางแผนและกำหนดเส้นทางบินของโดรน Enterprise รวมถึงระยะทาง ความเร็วและระดับความสูงที่ต้องการ ช่วยให้โดรนบินตามเส้นทางการบินที่กำหนดอัตโนมัติ

Read more »