เทคนิค

6 ข้อผิดพลาดที่มักพบเจอ ระหว่างการอัพเดทเฟิร์มแวร์

การอัพเดทเฟิร์มแวร์ให้กับโดรนคู่ใจของเรานั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบินหรือการเคลื่อนที่ของโดรนแล้ว การอัพเดทเฟิร์มแวร์ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติ ฟังก์ชันใหม่ๆ อีกด้วย เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่คุณกำลังทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ เราได้สรุปสาเหตุทั่วไป ที่จะทำให้การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของคุณล้มเหลว และแนวทางแก้ไขที่จะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับข้อผิดพลาดเหล่านี้

 

 

1. ปริมาณแบตเตอรี่ต่ำ

กระบวนการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของโดรนอาจจะใช้เวลานาน โดยเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มคุณสมบัติ และฟังก์ชันใหม่ๆ หากแบตเตอรี่หมดจะทำให้การอัพเดทเฟิร์มแวร์หยุดลง ไม่สามารถอัพเดทได้สำเร็จ แนวทางแก้ไข คือ คุณควรตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ของคุณก่อนทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ให้มีปริมาณแบตเตอรี่มากกว่า 50 % ก่อนทำการอัพเดททุกครั้ง

 

2. สัญญาณแบตเตอรี่เกิดผิดพลาด

การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของแบตเตอรี่แต่ละครั้ง คุณสามารถอัพเดทได้หนึ่งครั้งต่อการอัพเดทหนึ่งรอบ ระหว่างทำการอัพเดท สถานะไฟ LED จะกะพริบเป็นจังหวะ หมายความว่ากำลังมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์อยู่ หากสถานะไฟ LED แสดงค้างไว้ไม่กระพริบ หมายความว่าการอัพเดทเฟิร์มแวร์ล้มเหลว แนวทางแก้ไข คือ ทดลองทำการอัพเดทใหม่อีกครั้ง หากมีการแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรี่ต่ำปรากฏขึ้น ให้คุณชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะเริ่มการอัพเดทใหม่อีกครั้ง

 

3. การเชื่อมต่อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้โปรแกรม DJI Assistant 2 หรือแอปพลิเคชัน DJI GO / DJI Go 4 เพื่อทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ หากระหว่างนั้นสัญญาณ WiFi เกิดหลุดการเชื่อมต่อ หรือมีการปิดแอปพลิเคชันลงในระหว่างทำการอัพเดท อาจทำให้การอัพเดทเฟิร์มแวร์ล้มเหลว แนวทางแก้ไข คือ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ของโดรนกับสมาร์ทโฟน (ในรุ่น Spark) ก่อนทำการอัพเดท หรือลองใช้สาย USB เส้นอื่น แล้วลองเชื่อมต่อดูอีกครั้ง หากการอัพเดทล้มเหลว และไม่มีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นที่แอปพลิเคชัน ให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง ก่อนการอัพเดท หากทำการอัพเดทผ่านทางแอปพลิเคชันล้มเหลว ให้ใช้โปรแกรม DJI Assistant 2 ทำการอัพเดทแทน (ยกเว้น Phantom 3 Series และ Inspire 1)

 

4. เกิดความผิดพลาดกับ SD Card

เมื่อคุณทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ Phantom 3ADV / 3PRO หรือ Inspire 1 คุณจำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลใน SD Card ก่อนทำการอัพเดท คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่า SD Card ของคุณมีพื้นที่เหลือมากกว่า 100 MB หากคุณมีพื้นที่ใน SD Card ไม่เพียงพอจะทำให้การอัพเดทเฟิร์มแวร์ล้มเหลว แนวทางแก้ไข คือ ตรวจสอบว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอใน SD card หรือทำการฟอร์แมต SD card ก่อนทำการอัพเดทเสมอ สำหรับโดรนรุ่นใหม่ เช่น Spark / Mavic Air / Mavic Pro การอัพเดทเฟิร์มแวร์ จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลภายในสมาร์ทโฟน ดังนั้น สมาร์ทโฟนของคุณควรมีพื้นที่เหลือพอสำหรับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ด้วย

 

5. สาย Flat Cable / Data Cable หลวม

เมื่อโดรนของคุณได้รับการกระทบกระเทือนมาก่อน อาจทำให้สาย Flat Cable หลวมทำให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้า และอาจทำให้การอัพเดทเฟิร์มแวร์ล้มเหลวได้ เช่นเดียวกันหากสาย Data Cable ชำรุด หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งาน ทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณเกิดข้อผิดพลาดได้ แนวทางแก้ไข คือ คุณควรตรวจสอบสาย Flat Cable ว่ามีสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ หรือลองถอดสายออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ ก่อนการอัพเดทอีกครั้ง (เฉพาะรุ่น Phantom 3) สำหรับโดรนรุ่นใหม่ๆ จะเชื่อมต่อด้วยสาย Data Cable เพียงอย่างเดียว

 

6. สัญญาณอินเตอร์เน็ต

การอัพเดทเฟิร์มแวร์ทุกครั้ง โปรแกรมจะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ก่อนเริ่มทำการอัพเดท สำหรับโดรนรุ่นใหม่ๆ จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาเก็บไว้ในแอปพลิเคชันโดยใช้พื้นที่ว่างของสมาร์ทโฟนก่อน ถ้าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ เสถียร อาจทำให้การดาวน์โหลดข้อมูลไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข คือ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระหว่างการดาวน์โหลดไม่ควรแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกัน และคุณไม่ควรอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : DJI
แปลและเรียบเรียงโดย : DJI13STORE