6 ข้อพิจารณา ในการเลือกซื้อโดรน สำหรับการถ่ายภาพหรือวิดีโอมุมสูง

ในปัจจุบันภาพถ่ายหรือวิดีโอมุมสูงที่ถูกบันทึกด้วยโดรน ในลักษณะมุมมองภาพแบบ Bird’s-Eye View มักจะพบเห็นได้บ่อยๆบนนิตยสาร โทรทัศน์ ห...

Continue reading