5 สถานการณ์เสี่ยง ที่เราไม่ควรนำโดรนขึ้นบิน จะทำให้โดรนเสียหายได้

การบินโดรน ไม่ว่าจะเพื่อเก็บภาพสวยๆไว้เป็นผลงานสนุกๆ หรือบินเพื่อเป็นอาชีพ จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงเนื่องจากนอกจากจะทำใ...

Continue reading