4 ขั้นตอนในการย่อโลก ทั้งใบให้เป็น Micro World จากมุมมองของโดรน

คุณเคยต้องการที่จะเปลี่ยนโลกของภาพถ่ายให้กลายเป็นมุมมองแบบใหม่ๆ คล้ายกับโลกจำลองขนาดเล็ก หรือภาพถ่ายที่เหมือนของเล่นกันบ้างไหม? ซึ...

Continue reading