เปรียบเทียบมีอะไรใหม่ในกล้องอัจฉริยะ DJI Pocket 2 กับ Osmo Pocket

DJI Pocket 2 พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของ Creator ให้มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการแก้ไขข้อบกพร้องจาก Osmo Pocket รุ่นก่อน อย่างเช่น ก...

Continue reading