เทคโนโลยีโดรนที่ใช้ถ่ายภาพตอนกลางคืนด้วยกล้องอินฟราเรด

กล้องอินฟราเรด (Infrared Camera) ที่ใช้ถ่ายภาพตอนกลางคืนในโดรนเป็นกล้องที่สามารถตรวจจับภาพด้วยการรับรู้รังสีอินฟราเรด (Infrared Ra...

Continue reading