13 STORE Co., Ltd.

Products & Services

Training Service

บินไม่เป็นเราไม่ให้กลับ ที่ 𝗗𝗝𝗜 𝟭𝟯 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲 เรามีพื้นที่รองรับลูกค้าสำหรับสอนทักษะการบินเบื้องต้นให้ ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่า ซื้อโดรนแล้วจะบินไม่เป็น ทีมงานมืออาชีพจะเทรนลูกค้าให้แบบตัวต่อตัว

ด้านเอกสาร ครบ จบที่นี่!! บริการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตโดรนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ทาง  DJI 13 STORE มีบริการ Demo สินค้า ให้กับลูกค้าที่สนใจ พร้อมทีมบริการหลังการขาย

CONSULTING AND AFTER SALE SERVICE

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone) ในการทำงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต้องมีการสำรวจและตรวจสอบหรือสำรวจพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำสูงในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้การดำเนินงานรวดเร็วกว่าวิธีการทำงานแบบเดิม ลดต้นทุนในการดำเนินงานและยังช่วยลดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในงานที่อาจเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงสูงในการทำงานรูปแบบต่างๆ

Applications & Solution

เทคโนโลยีในการสำรวจและทำแผนที่ในปัจจุบัน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสำรวจที่แตกต่างจากเดิม ทั้งการสำรวจโดยใช้เทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม GNSS และการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Arial Photogrammetry) มีขนาดกะทัดรัดและไม่แพง แต่มีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพ การประยุกต์ใช้ UAV ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้ การประมวลผลภาพยังให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงอีกด้วย สามารถพัฒนาต่อยอดในการจัดเตรียมข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้อีกด้วย ใช้กับงานวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นๆ อย่างกว้างขวาง