Toggle Nav
Cart

Language

Currency

DJI ENTERPRISE

ต่อยอดการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีของโดรน

โดรนสำรวจ โดรนลาดตระเวน โดรนกู้ภัย โดรนทำแผนที่ โดรนเพื่องานรังวัดที่ดิน โดรนถ่ายภาพตรวจจับความร้อน โดรนตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม

 

 


 

DJI-Mavic-3-Enterprise-Series-Banner

 

DJI Mavic 3 Enterprise-Read More
DJI Mavic 3 Thermal-Read More
DJI Mavic 3 Multispectral-Read More

 

DJI-Matrice-30-Series-Banner

 

Matrice 30-Read More
Matrice 30T-Read More

 

DJI-Matrice-350-RTK-Banner

 

Matrice 300 RTK-Read More
Matrice 350 RTK-Read More

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา ได้ที่

Line ID :: @dji13enterprise

 


 

DJI13Store-Drone-Solution-2023-01

 

 

 

 

DJI13Store-DJI-Mavic-3-Enterprise

 

DJI13Store-DJI-Mavic-3-Thermal

 

DJI13Store-DJI-Mavic-3-Multispectral

 

 

 

 

 

 

DJI Enterprise-Aerial Surveying and AEC

 

 

การสำรวจ ทำแผนที่ สร้างแบบจำลอง และงานตรวจสอบ

 

 

DJI Enterprise-Improved Efficiency DJI Enterprise-Reduced Costs DJI Enterprise-Standardized Deliverables

ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น


เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลด้วยโดรนและซอฟต์แวร์

ลดต้นทุน


ประหยัดค่าอุปกรณ์ ค่าแรงประหยัดเวลาด้วยการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยโดรนและซอฟต์แวร์

สินค้าที่ได้มาตรฐาน


รับส่งข้อมูลด้วยความแม่นยำ เพื่อสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น DSM, DOM และ 3D โมเดลด้วยโดรนและซอฟต์แวร์

 

DJI Enterprise-Land Surveying

สำรวจที่ดิน

โดรนสามารถรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และระบุตำแหน่งด้วยความแม่นยำ ในขณะที่ซอฟต์แวร์จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน

การวางผังเมือง

โดรนสามารถสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D ที่แม่นยำ ผสานเข้ากับระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น

DJI Enterprise-Urban Planning
DJI Enterprise-Architecture Engineering Construction

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง

โดรนสามารถบินสำรวจโครงสร้างของไซต์งาน เพื่อสร้างและรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ให้กับโครงการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบจนถึงการส่งมอบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดรนสามารถบินสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และมีความละเอียดได้ จัดทำข้อมูลแผนที่ แบบจำลองที่แม่นยำ ด้วยการวัดและส่งข้อมูลจากระยะไกล

DJI Enterprise-Natural Resource Management

 

 

DJI Enterprise-Electricity

 

 

โครงข่ายไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า และโซล่าเซลล์

 

 

DJI Enterprise-Enhanced Efficiency DJI Enterprise-Reduced Costs DJI Enterprise-Improved Safety

ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น


เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินด้วยข้อมูลเชิงลึกทางอากาศระหว่างการบินสำรวจ และสามารถระบุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุน


ดำเนินการบินสำรวจ พร้อมตรวจสอบทรัพย์สินสำคัญที่กำลังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยโดรน ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาทรัพย์สินเหล่านั้น

ความปลอดภัยสูงสุด


ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากอันตราย หรือในจุดที่เข้าถึงยาก โดยใช้โดรนเพื่อเข้าใกล้ทรัพย์สิน และระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

DJI Enterprise-Construction Planning and Design

การวางแผนและออกแบบการก่อสร้าง

โดรนสามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D ที่แม่นยำ ในการสำรวจพื้นที่ทางอากาศ เพื่อปรับปรุง วางแผน ใช้ข้อมูลประกอบการออกแบบและก่อสร้าง

การจัดการการก่อสร้าง

โดรนสามารถช่วยจัดการในทุกขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง เพื่อติดตามความคืบหน้า ลดความเสี่ยง รักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร

DJI Enterprise-Construction Management
DJI Enterprise-Power-Grid Management

การจัดการโครงข่ายไฟฟ้า

โดรนสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดและแม่นยำในทุกส่วนของโครงข่ายไฟฟ้าทำให้การตรวจสอบ และซ่อมแซมได้ทันท่วงที และลดเวลาของการหยุดทำงานลง

การจัดการการผลิตไฟฟ้า

โดรนสามารถให้ข้อมูลภาพความร้อนที่ถ่ายด้วยกล้องของโดรนถ่ายภาพตรวจจับความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสภาพของโรงผลิตไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) ทำให้สามารถลดความเสี่ยง ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจัดการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดการทำงาน

DJI Enterprise-Power Generation Management
DJI Enterprise-Special Operations

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

โดรนสามารถกำจัดสิ่งของ หรือเศษขยะที่ลอยมาติดกับสายไฟออกได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้โดรนที่ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ ทำให้บุคลากรปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการหยุดการทำงาน

 

 

DJI Enterprise-Oil & Gas

 

 

ก๊าซ และน้ำมัน สำรวจการผลิตและโรงกลั่น

 

 

DJI Enterprise-Reduced Risks DJI Enterprise-Maximized Uptime DJI Enterprise-Reliable Insights

ลดความเสี่ยง


เพิ่มความปลอดภัย ให้กับบุคลากรจากไซต์งาน และวัสดุที่เป็นอันตรายในขณะที่จัดการกับทรัพย์สิน ระบุปัญหาได้ได้อย่างรวดเร็ว

เวลาทำงานสูงสุด


ให้การทำงานดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โดรนบินสำรวจและตรวจสอบจุดสำคัญด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้


ได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและสามารถระบุความผิดปกติของสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการทำงานอัตโนมัติที่ทำซ้ำได้

 

DJI Enterprise-Production and Refinery Management

การจัดการการผลิตและโรงกลั่น

โดรนสามารถบินทำแผนที่ และตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่ต้องหยุดการทำงานหรือกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากร

การจัดการความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซ

โดรนช่วยตรวจสอบและจัดการท่อส่งก๊าซที่มีความยาว ซึ่งกระจายไปทั่วพื้นที่ต่างๆ ระบุการรั่วไหลหรือความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ บันทึกความเสียหาย พร้อมสร้างแบบจำลองที่แม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมแซม

DJI Enterprise-Pipeline Integrity Management
DJI Enterprise-Exploration and Construction Management

การจัดการสำรวจและก่อสร้าง

โดรนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ วางแผนและออกแบบการก่อสร้างไปจนถึงการดำเนินการพร้อมการตรวจสอบความคืบหน้า

 

 

DJI Enterprise-Public Safety

 

 

ความปลอดภัยสาธารณะ ดับเพลิง หน่วยกู้ภัย การช่วยเหลือโดยตรงในจุดที่จำเป็นที่สุด

 

 

DJI Enterprise-Immediate Intel DJI Enterprise-Coordinated Responses DJI Enterprise-Reduce Risk

การตอบสนองที่ทันท่วงที


ตอบสนองต่อภารกิจที่เร่งด่วน หรือภารกิจที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความแม่นยำในการปฏิบัติงาน ระบุตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

การตอบสนองที่ประสานกัน


ประสานข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรงในขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริง หรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

ลดความเสี่ยง


เพิ่มความปลอดภัย ให้กับบุคลากรจากอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจ ลดการคาดเดา เพื่อการดำเนินการด้วยความมั่นใจ ในทุกเหตุการณ์

 

DJI Enterprise-Firefighting

ภารกิจดับเพลิง

โดรนสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกทางอากาศแบบเรียลไทม์กับนักผจญเพลิง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลครบถ้วนเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้คนและทรัพย์สินสูงสุด

การบังคับใช้กฎหมาย

โดรนกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทำให้รับรู้สถานการณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจแบบเรียลไทม์ การตอบสนองที่รวดเร็ว ส่งผลต่อการตัดสินใจได้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น

DJI Enterprise-Law Enforcement
DJI Enterprise-Rescue Services

หน่วยกู้ภัย

เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉินสามารถค้นหา ระบุเป้าหมาย ระบุตำแหน่งบุคคลที่สูญหายหรือผู้เผชิญเหตุและกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสแกนพื้นที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วยกล้องของโดรนถ่ายภาพตรวจจับความร้อนที่มีความละเอียดสูง

 

 

Loading
View as Grid List

7 Items

per page
Set Descending Direction
View as Grid List

7 Items

per page
Set Descending Direction